Home » trung doan 429, Tin tuc trung doan 429, Bai viet trung doan 429
Cận cảnh đặc công Việt Nam luyện tập

Cận cảnh đặc công Việt Nam luyện tập

Vượt bức tường đá cao, dò chướng ngại vật, băng qua hàng rào dây thép gai để đánh phá đồn địch được các chiến sĩ Đoàn 113 bộ đội đặc công (Vĩnh Phúc) tập luyện thuần thục. Luyện tập võ thuật với các pha một chọi nhiều người là bài tập hàng ngày của các […]

function hide_float() { var content = document.getElementById('float_content'); var hide = document.getElementById('hide_float'); if (content.style.display == "none") { content.style.display = "block"; hide.innerHTML = ' Close [X]'; } else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = 'Quang Cao! '; } }
[X] Close.
mybet88