Home » timbantinhmotdem, Tin tuc timbantinhmotdem, Bai viet timbantinhmotdem
“Tình một đêm”: Ngọt ngào nhưng… chết chóc

“Tình một đêm”: Ngọt ngào nhưng… chết chóc

Cứ tưởng “tình một đêm” chỉ có ở phương Tây nhưng ngày nay ở Việt Nam, những cuộc tình kiểu này đang ngày càng nhiều…

function hide_float() { var content = document.getElementById('float_content'); var hide = document.getElementById('hide_float'); if (content.style.display == "none") { content.style.display = "block"; hide.innerHTML = ' Close [X]'; } else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = 'Quang Cao! '; } }
[X] Close.
mybet88